Publikacje

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Wawrowski, Ł., Beręsewicz, M., 2021, Small area estimates of the low work intensity indicator at voivodeship level in Poland, Statistics in Transition New Series, vol. 22(2), s. 155-172

Wawrowski, Ł., 2020, Estymacja pośrednia wskaźników ubóstwa na poziomie powiatów, Wiadomości Statystyczne, vol. 65 (8), s. 7-26

Beręsewicz, M., Marchetti, S., Salvati, N., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2018, The use of a three level M-quantile model to map poverty at LAU 1 in Poland, Journal of the Royal Statistical Society Series A, 181 (4), s. 1077-1104.

Młodak, A., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Mapping poverty at the level of subregions in Poland using indirect estimation, Statistics in Transition - new series, 18 (4), s. 609-635.

Wawrowski, Ł., 2016, The Spatial Fay-Herriot Model in Poverty Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (2), s. 191-202.

Młodak, A., Józefowski, T., Wawrowski, Ł., 2016, Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, 2, s. 1-24.

Wawrowski, Ł., 2015, Estymacja zasięgu ubóstwa w podregionach Polski z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota w: Dorota Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : analityka gospodarcza, metody i narzędzia., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 171-182.

Wawrowski, Ł., 2014, Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, numer 9 (640), Warszawa.

Wawrowski, Ł., 2012, Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, Przegląd Statystyczny, Numer specjalny 2, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa.

Explainable artificial intelligence

Janusz, A., Zalewska, A., Wawrowski, Ł., Biczyk, P., Ludziejewski, J., Sikora, M., Ślęzak, D., 2023, BrightBox — A rough set based technology for diagnosing mistakes of machine learning models, Applied Soft Computing, 110285.

Biczyk P., Wawrowski, Ł., 2023, Detecting and Isolating Adversarial Attacks Using Characteristics of the Surrogate Model Framework. Applied Sciences. 13(17):9698.

Biczyk, P., Wawrowski, Ł., 2023, Towards automated detection of adversarial attacks on tabular data, In: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M., Ślęzak, D. (eds) Proceedings of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 35, pp. 247–251. https://doi.org/10.15439/2023F3838

Wykrywanie anomalii

Czerwiński, M., Michalak, M., Biczyk, P., Adamczyk, B., Iwanicki, D., Kostorz, I., Brzęczek, M., Janusz, A., Hermansa, M., Wawrowski, Ł., Kozłowski, A., 2023, Cybersecurity threat detection in the behavior of IOT devices: Analysis of data mining competition results, In: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M., Ślęzak, D. (eds) Proceedings of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 35, pp. 1289–1293. http://dx.doi.org/10.15439/2023F3089

Wawrowski Ł, Białas A, Kajzer A, Kozłowski A, Kurianowicz R, Sikora M, Szymańska-Kwiecień A, Uchroński M, Białczak M, Olejnik M, Michalak M., 2023, Anomaly Detection Module for Network Traffic Monitoring in Public Institutions, Sensors, 23(6):2974. https://doi.org/10.3390/s23062974

Adamczyk, B., Brzȩczek, M., Michalak, M., Kostorz, I., Wawrowski, Ł., Hermansa, M., Czerwiński, M., Jamiołkowski, A., 2022, Dataset Generation Framework for Evaluation of IoT Linux Host–Based Intrusion Detection Systems, 2022 IEEE International Conference on Big Data, 6179-6187, DOI: 10.1109/BigData55660.2022.10020442

Wawrowski Ł., Michalak M., Białas A., Kurianowicz R., Sikora M., Uchroński M., Kajzer A.: Detecting Anomalies and Attacks in Network Traffic Monitoring with Classification Methods and XAI-based Explainability, Procedia Computer Science, 192:2259-2268, 2021

Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Open-source-based Environment for Network Traffic Anomaly Detection, (Proceedings of the 16th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX), Advances in Intelligent Systems and Computing, 1389:284-295, 2021

Michalak, M., Wawrowski, Ł., Sikora, M., Kurianowicz, R., Kozłowski, A., Białas, A., 2021, Outlier Detection in Network Traffic Monitoring, In Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - Volume 1: ICPRAM, ISBN 978-989-758-486-2, s. 523-530, DOI: 10.5220/0010238205230530

Estymacja dla małych przedsiębiorstw

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2020, Robust estimation of wages in small enterprises: the application to Poland’s districts, Statistics in Transition new series, vol. 21 (1), s. 137-157

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2019, Estimation of the average wage in Polish small companies using the robust approach, Przegląd Statystyczny, Statistical Review, vol. 66 (3), s. 200-213

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2019, Unit level models in the assessment of monthly wages of small enterprises employees, in M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 35-43. ISBN: 978-83-8158-734-1 (pdf)

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2018, Robust estimation of revenues of Polish small companies by NACE section and province, The Socio-Economic Modelling and Forecasting, 1, s. 110-119.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, An evaluation of company performance using Fay-Herriot model, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 16, s. 23-36.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota, Przegląd Statystyczny, 64 (1), s. 79-94.

Pozostałe

Henzel J., Wawrowski Ł., Kubina A., Sikora M., Wróbel Ł., 2022, Demand forecasting in the fashion business — an example of customized nearest neighbour and linear mixed model approaches, 2022 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS), pp. 61-65, doi: 10.15439/2022F256.

Kulis J., Wawrowski Ł., Sędek Ł., Wróbel Ł., Słota Ł., van der Velden VHJ, Szczepański T., Sikora M., 2022, Machine Learning Based Analysis of Relations between Antigen Expression and Genetic Aberrations in Childhood B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukaemia, Journal of Clinical Medicine, 11(9):2281. https://doi.org/10.3390/jcm11092281

Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2017, The use of Knowledge Management Systems in the Polish Private and State Owned Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 41 (2), s. 263-282.

Łysoń, P., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2016, Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia, Wiadomości Statystyczne, 12, s. 45-57

Soniewicki, M. and Wawrowski, Ł., 2015, The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process, Journal of Economics and Management, 22, s. 75-96

Wawrowski, Ł., 2012, Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do analizy lokalnego rynku pracy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych’’ - recenzowane materiały pokonferencyjne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.