Google Scholar ResearchGate ORCID

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2018, Robust estimation of revenues of Polish small companies by NACE section and province, The Socio-Economic Modelling and Forecasting, 1, s. 110-119.

Beręsewicz, M., Marchetti, S., Salvati, N., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2018, The use of a three level M-quantile model to map poverty at LAU 1 in Poland, Journal of the Royal Statistical Society Series A, 181 (4), s. 1077-1104.

Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2017, The use of Knowledge Management Systems in the Polish Private and State Owned Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 41 (2), s. 263-282.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, An evaluation of company performance using Fay-Herriot model, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 16, s. 23-36.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota, Przegląd Statystyczny, 64 (1), s. 79-94.

Młodak, A., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Mapping poverty at the level of subregions in Poland using indirect estimation, Statistics in Transition - new series, 18 (4), s. 609-635.

Wawrowski, Ł., 2016, The Spatial Fay-Herriot Model in Poverty Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (2), s. 191-202.

Łysoń, P., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2016, Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia, Wiadomości Statystyczne, 12, s. 45-57

Młodak, A., Józefowski, T., Wawrowski, Ł., 2016, Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, 2, s. 1-24.

Soniewicki, M. and Wawrowski, Ł., 2015, The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process, Journal of Economics and Management, 22, s. 75-96

Wawrowski, Ł., 2015, Estymacja zasięgu ubóstwa w podregionach Polski z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota w: Dorota Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : analityka gospodarcza, metody i narzędzia., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 171-182.

Wawrowski, Ł., 2014, Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, numer 9 (640), Warszawa.

Wawrowski, Ł., 2012, Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, Przegląd Statystyczny, Numer specjalny 2, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa.

Wawrowski, Ł., 2012, Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do analizy lokalnego rynku pracy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” - recenzowane materiały pokonferencyjne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.