Google Scholar ResearchGate ORCID

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2019, Unit level models in the assessment of monthly wages of small enterprises employees, in M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 35-43. ISBN: 978-83-8158-734-1 (pdf)

Dehnel, G., Wawrowski, Ł., 2018, Robust estimation of revenues of Polish small companies by NACE section and province, The Socio-Economic Modelling and Forecasting, 1, s. 110-119.

Beręsewicz, M., Marchetti, S., Salvati, N., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2018, The use of a three level M-quantile model to map poverty at LAU 1 in Poland, Journal of the Royal Statistical Society Series A, 181 (4), s. 1077-1104.

Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2017, The use of Knowledge Management Systems in the Polish Private and State Owned Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 41 (2), s. 263-282.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, An evaluation of company performance using Fay-Herriot model, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 16, s. 23-36.

Dehnel, G., Pietrzak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota, Przegląd Statystyczny, 64 (1), s. 79-94.

Młodak, A., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2017, Mapping poverty at the level of subregions in Poland using indirect estimation, Statistics in Transition - new series, 18 (4), s. 609-635.

Wawrowski, Ł., 2016, The Spatial Fay-Herriot Model in Poverty Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (2), s. 191-202.

Łysoń, P., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł., 2016, Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia, Wiadomości Statystyczne, 12, s. 45-57

Młodak, A., Józefowski, T., Wawrowski, Ł., 2016, Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, 2, s. 1-24.

Soniewicki, M. and Wawrowski, Ł., 2015, The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process, Journal of Economics and Management, 22, s. 75-96

Wawrowski, Ł., 2015, Estymacja zasięgu ubóstwa w podregionach Polski z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota w: Dorota Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : analityka gospodarcza, metody i narzędzia., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 171-182.

Wawrowski, Ł., 2014, Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, numer 9 (640), Warszawa.

Wawrowski, Ł., 2012, Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, Przegląd Statystyczny, Numer specjalny 2, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa.

Wawrowski, Ł., 2012, Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do analizy lokalnego rynku pracy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” - recenzowane materiały pokonferencyjne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.