• szkolenia z zakresu metod statystycznych oraz oprogramowania
  • rozwiązywanie problemów z obszaru analizy statystycznej