Metody przetwarzania i analizy danych w R

Podstawy programowania w R

Statystyka opisowa

Metoda reprezentacyjna

Geomarketing

Przetwarzanie danych w SAS

Business Intelligence in SAS