A visual introduction to machine learning

Model Tuning and the Bias-Variance Tradeoff

Klasyfikacja

Zbiory danych

 1. Dataset of homes in San Francisco and New York
 • in_sf - budynek znajduje się w San Francisco
 • beds - liczba sypialni
 • bath - liczba łazienek
 • price - cena
 • year_built - rok budowy
 • sqft - powierzchnia
 • price_per_sqft - cena za stopę kwadratową
 • elevation - wysokość nad poziomem morza
 1. Social Network Ads
 • User ID - identyfikator użytkownika
 • Gender - płeć
 • Age - wiek
 • EstimatedSalary - pensja
 • Purchased - dokonał zakupu
 1. Paralyzed Veterans Mail Campaign Info: KDD Cup 1998 Data

 1. Synthetic Financial Datasets For Fraud Detection Info: Kaggle
 • step – jednostka czasu
 • type – typ transakcji
 • amount – kwota transakcji
 • nameOrig – id klienta rozpoczynającego transakcję
 • oldbalanceOrg – saldo przed transakcją
 • newbalanceOrg – saldo po transakcji
 • nameDest – id odbiorcy transakcji
 • oldbalanceDest – saldo przed transakcją
 • newbalanceDest – saldo po transakcji
 • isFraud – transakcja jest oszustwem
 • isFlaggedFraud – oznaczenie oszustwa przez prosty model

Grupowanie

Zbiory danych

 1. Klienci
 • klientID - identyfikator klienta
 • plec - płeć
 • wiek - wiek
 • roczny_dochod - roczny dochód wyrażony w tys. dolarów
 • wskaznik_wydatkow - klasyfikacja sklepu od 1 do 100
 1. Census2000
 • ID - kod pocztowy regionu
 • LOCX - długość geograficzna
 • LOCY - szerokość geograficzna
 • MEANHHSZ - średnia wielkość gospodarstwa domowego w regionie
 • MEDHHINC - mediana dochodu gospodarstwa domowego w regionie
 • REGDENS - percentyl gęstości zaludnienia (1 - najniższy percentyl, 100 - najwyższy percentyl)
 • REGPOP - populacja w regionie
 1. Sprzedaż spodni roboczych

 1. Credit Card Dataset Info: Kaggle
 • CUST_ID : Identification of Credit Card holder (Categorical)
 • BALANCE : Balance amount left in their account to make purchases
 • BALANCE_FREQUENCY : How frequently the Balance is updated, score between 0 and 1 (1 = frequently updated, 0 = not frequently updated)
 • PURCHASES : Amount of purchases made from account
 • ONEOFF_PURCHASES : Maximum purchase amount done in one-go
 • INSTALLMENTS_PURCHASES : Amount of purchase done in installment
 • CASH_ADVANCE : Cash in advance given by the user
 • PURCHASES_FREQUENCY : How frequently the Purchases are being made, score between 0 and 1 (1 = frequently purchased, 0 = not frequently purchased)
 • ONEOFFPURCHASESFREQUENCY : How frequently Purchases are happening in one-go (1 = frequently purchased, 0 = not frequently purchased)
 • PURCHASESINSTALLMENTSFREQUENCY : How frequently purchases in installments are being done (1 = frequently done, 0 = not frequently done)
 • CASHADVANCEFREQUENCY : How frequently the cash in advance being paid
 • CASHADVANCETRX : Number of Transactions made with “Cash in Advanced”
 • PURCHASES_TRX : Numbe of purchase transactions made
 • CREDIT_LIMIT : Limit of Credit Card for user
 • PAYMENTS : Amount of Payment done by user
 • MINIMUM_PAYMENTS : Minimum amount of payments made by user
 • PRCFULLPAYMENT : Percent of full payment paid by user
 • TENURE : Tenure of credit card service for user

Prognozowanie

Zbiory danych

 1. Jakość powietrza i pogoda w Warszawie Grudzień 2017 Styczeń 2018
 • czas - data
 • pm25 - poziom PM2.5 (\(\mu g\))
 • pm10 - poziom PM10 (\(\mu g\))
 • temp - temperatura (\(^{\circ}\)C)
 • wilgotnosc - wilgotność (%)
 • wiatr - prędkość wiatru (m/s)
 • chmury - pokrycie nieba przez chmury (oktanty)
 1. Beijing PM2.5 Info: UCI MLR
 • No: row number
 • year: year of data in this row
 • month: month of data in this row
 • day: day of data in this row
 • hour: hour of data in this row
 • pm2.5: PM2.5 concentration (\(\mu g/m^3\))
 • DEWP: Dew Point
 • TEMP: Temperature
 • PRES: Pressure (hPa)
 • cbwd: Combined wind direction
 • Iws: Cumulated wind speed (m/s)
 • Is: Cumulated hours of snow
 • Ir: Cumulated hours of rain

Metody

Grupowanie