1  Analiza opisowa

1.1 Wprowadzenie

Prezentacja - quarto

Prezentacja - EDA

1.2 Eksploracyjna analiza danych

Explanatory Data Analysis (EDA) polega na opisie i wizualizacji danych bez zakładania hipotez badawczych. W R dostępnych jest wiele pakietów, które wspierają ten proces - The Landscape of R Packages for Automated Exploratory Data Analysis.